Wat doen we

Wij willen niet lijdzaam blijven toekijken hoe boven onze hoofden zware beslissingen worden genomen.
Onze bedrijven en onze gronden worden gehypothekeerd, daar willen wij ons tegen verzetten.

 

 • Bezwaarschrift openbaar onderzoek

  Dankzij onze procedure bij het Grondwettelijk Hof liep er van 7 maart tot en met 7 mei 2017 een openbaar onderzoek over het Natura-2000 programma. Dit recht van inspraak dat ons nooit gegeven werd hebben terug gekregen. We hebben dan ook met onze leden een bezwaarschrift ingediend. Er is nooit inspraak geweest voor het grote publiek en dit zowel bij de vorming van het decreet en de programma’s als bij de afbakeningsprocessen van de Vlaamse Natura2000 gebieden. Bij de afbakening van deze gebieden in 1992 werden ook landbouwgronden ingekleurd. Hierbij werd geen openbaar onderzoek ingesteld en ook niet bij de herbevestiging van de gebieden in 2002. Via deze link kan u ons bezwaarschrift raadplegen:

  Bezwaarschrift openbaar onderzoek Natura 2000
  Burger weet eigendomsrecht beter beschermd dan boer_ VILT

 

 • Wij steunen het onderzoek van v-focus naar het ammoniakbeleid 

  Wij stellen ons vragen bij het hele ammoniakbeleid. Wordt de invloed door de landbouw niet overroepen? Ook in Nederland wordt heel het ammoniakverhaal al een tijdje in vraag gesteld. Ondertussen wordt bij ons in Vlaanderen wel gewerkt met de Nederlandse modellen en onderzoeken. De Nederlandse onderzoeksjournaliste Geesje Rotgers probeert al een tijd om in Nederland de vinger op de wonde te leggen. Er is een onderzoek gestart naar het verschil tussen de ammoniakmetingen en het gebruikte rekenmodel.Wij hebben via een donatie dit onderzoek gesteund. Via deze link vindt u alle informatie betreffende dit onderzoek:

  http://www.v-focus.nl/ammoniak2015/
  Vlaamse steun voor toetsing ammoniakbeleid in Nederland_VILT 

  Uit onderzoek in Nederland van het Mesdagfonds en het ministerie van Economische Zaken samen met Zuivel NL blijkt de ammoniakuitstoot lager te liggen dan via rekenmodellen werd aangenomen. In deze extreem belangrijke materie is het van uiterste belang dat er gewerkt wordt met de juiste cijfers. De toekomst van vele landbouwbedrijven is hiervan afhankelijk. Het is wraakroepend dat er nu meetfouten worden vastgesteld in het rekenapparatuur en dat men dit dan wijt aan verouderde apparatuur.

  Boerderij vandaag Ammoniakuitstoot blijkt lager_Boerderij vandaag
  Metingen wijken mogelijk af door verouderde apparatuur_

  Op 20 januari 2017 blijkt uit  het rapport Ammoniak in Nederland, Enkele Kritische Wetenschappelijke Kanttekeningen, dat het ammoniakbeleid in Nederland niet zo effectief is dan beweerd wordt. De ammoniakemissies in Nederland dalen volgens officiële documenten fors, maar die daling volgt slechts uit twijfelachtige theoretische berekeningen en is totaal niet terug te zien in daadwerkelijke metingen van ammoniak in de lucht. Die laten sinds 1993 namelijk geen duidelijke trends omhoog of omlaag zien. Alle zware investeringen in emissiearm toedienen en afdekken van mestopslag hebben geen resultaten opgeleverd en enkel handenvol geld gekost. Hieruit zou men ook kunnen concluderen dat de procentuele invloed vanuit de landbouwsector zwaar overschat wordt, en dat onze landbouwsector met alle zonden van Israël beladen wordt. Daarnaast blijkt dat de gemeten ammoniakconcentraties verkeerd worden geïnterpreteerd. Er wordt gewerkt met een rekenkundig gemiddelde in plaats van een gewogen gemiddelde. Het gewogen gemiddelde levert ammoniakconcentraties op die minstens 27% lager liggen. Wij vinden dit wraakroepend dat onze bedrijven tot zware investeringen gedwongen worden of zelfs moeten verdwijnen op basis van cijfers die nu in twijfel getrokken worden.

  https://www.v-focus.nl/2017/01/25-jaar-ammoniakbeleid-zonder-meetbaar-resultaat/

 

 • Procedure bij het Grondwettelijk Hof uitgesproken

  Samen met  onze advocaat hebben we een procedure opgestart bij het Grondwettelijk Hof. In deze procedure zijn dossiers opgenomen van getroffen boeren. Daardoor kon onze advocaat aantonen waar onze rechten geschonden werden in het decreet van 9 mei 2014. In deze procedure werd een beroep ingesteld tot vernietiging van 10 artikels binnen het goedgekeurde decreet waarin onze rechten geschonden worden.

  Op 28 april 2016 heeft het Grondwettelijk Hof de procedure uitgesproken. Er zijn 9 van de 10 aangevochten artikels vernietigd op basis van schending van het Verdrag van Aahrus. Dit verdrag, met betrekking tot het recht van inspraak, werd hier geschonden.

  Het Grondwettelijk Hof wijst in dit arrest tevens op het beginsel van de gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten. Zo is er de mogelijkheid om dit principe toe te passen voor de rechter indien het flankerend beleid ontoereikend blijkt te zijn, en dit ongeacht de afwezigheid van een vergoedingsregeling in het decreet.

  In haar arrest volgt het Grondwettelijk Hof onze mening dat er voor alle programma’s of plannen die in het natuurdecreet staan voldoende mogelijkheid tot inspraak moet zijn. Dit is wettelijk bepaald volgens het Verdrag van Aahrus. Het Hof acht dit verdrag geschonden omdat het grote publiek en dus ook wij als betrokken boeren, geen inspraak hebben gekregen in de totstandkoming van de diverse plannen in het natuurdecreet. Bijgevolg hebben zij de betreffende artikelen uit het natuurdecreet dan ook vernietigd. Bij een nieuwe invulling van de vernietigde artikelen zal er voldoende inspraak moeten worden voorzien, bijvoorbeeld door het organiseren van een openbaar onderzoek.

  Het Grondwettelijk Hof stelt dat de landbouwers beschermd worden door her Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. In het nu gevelde arrest wordt duidelijk gesteld dat de openbare lasten voor het natuurbehoud gelijk moeten verdeeld worden onder alle burgers. Wanneer zij  zwaarder getroffen worden dan anderen, kunnen zij aanspraak maken op een billijke vergoeding. Wanneer zij geen correct voorstel van schadevergoeding krijgen voorgesteld kunnen zij zich wenden tot de gewone rechtbanken.

  Op 27 januari 2017 werd het decreet afgekondigd en er wordt nu een openbaar onderzoek voorzien. Het Natura 2000-programma, de verschillende managementsplannen Natura 2000 en een programmatische aanpak ter vermindering van een bepaalde milieudruk, zullen eerst voorlopig worden vastgesteld door de Vlaamse regering. Daarna volgt een openbaar onderzoek en tenslotte de definitieve vaststelling door de Regering.

  Met dit openbaar onderzoek krijgen we nu een kans op verdediging van onze gronden en bedrijven. Een kans die we vroeger nooit gekregen hebben bij de afbakening van de habitatgebieden in 1992.

 • Rondetafelgesprek 

  Vlaams minister van landbouw Joke Schauvliege heeft ons op 6 oktober 2015 ontvangen in het Vlaams Parlement voor een rondetafelgesprek samen met Vlaams parlementslid Lode Ceyssens. Zij had ons beloofd bij het afgeven van de petities om na de zomer nog eens samen te komen. Nu de zoekzones een eerste maal verkleint zijn was het belangrijk om hierover te kunnen overleggen. De zoekzones zijn inderdaad verkleint in oppervlakte maar in de praktijk zien we op de plannen die meegestuurd worden bij de berekening van de nieuwe impactscore dat de zoekzones nu sterk versnipperd zijn. Wij hadden verwacht dat de zoekzones zouden centraliseren naar de kern van de natuurgebieden weg van de landbouwbedrijven. We zien echter voor ons gebied dat de zoekzones nog aanwezig zijn rond de bedrijven. Dit geeft ons veel onzekerheid en het gevoel dat zo de zoekzones over een x-aantal jaren kunnen terugkomen. Men heeft nu gaten gecreëerd in de zoekzones en wij zijn bang dat men deze, na verloop van tijd, weer opvult voor het aaneensluiten van de gebieden.

  Zij willen nu zo vlug mogelijk het flankerend beleid voor de oranje bedrijven op punt zetten maar beseffen ook dat de bedragen die nu genoemd worden veel te laag zijn.

 

 

 • Tractorenoptocht

  25 april 2015 hebben we een succesvolle tractorenoptocht gehad, tegen de 300 tractoren hebben Limburg doorkruist van Noord tot Zuid. In Hasselt werd er een tussenstop gehouden. Hier werden we ontvangen door gedeputeerde Inge Moors, Lode Ceysens en Jelle Engelbosch. Er werden toespraken gehouden en een eisenbundel afgegeven. Daarna ging de tocht verder richting Mal, waar we hebben deelgenomen aan de Marcusprocessie. Ook hier werd onze petitie massaal ondertekend en werden er stickers verdeeld.

  Klik hier voor de toespraak die gehouden werd door Ruimte voor Boeren
  Klik hier voor de eisenbundel

Deze diashow vereist JavaScript.

 

 Hieronder persberichten van de tractorenoptocht

Knipsel

 

Historische actie in Limburg, georganiseerd door actiegroep ‘Ruimte voor boeren’, mee ondersteund door ABS_De Drietand
Horpmaalse boeren betogen tegen IHD (Heers)_Het Belang van Limburg

Breese initiatiefnemers tevreden over actie ‘Ruimte voor boeren’_Het Belang van Limburg

Habitat waar de boer kan overleven wordt vergeten_VILT
Rube wil ook boer kunnen worden, net als zijn papa_Het Belang van Limburg
Indrukwekkende protestmars met tractoren zet koers naar Hasselt_Het Belang van Limburg
Limburgse boeren gaan actie voeren_Het laatste nieuws
‘Ruimte voor boeren’ voert actie’_Het Belang van Limburg

 

 • We zijn blij dat we niet alleen staan. We willen onze collega’s van de verenigde boeren van de Vlaamse Ardennen/Pajottenland proficiat wensen met hun acties.

Protest in Vlaamse Ardennen tegen IHD en erosie – VILT   
Gent-Wevelgem als decor voor schreeuw om aandacht_VILT 
Boerenprotest wordt gesmaakt door wielerliefhebbers_VILT
http://sporza.be/permalink/1.2294672

De verenigde boeren van de Vlaamse Ardennen/Pajottenland hadden een infovergadering ingelegd over IHD/PAS en erosie op 18 juni 2015 in Brakel. Hier waren verscheidene sprekers aanwezig vanuit de vakorganisaties en politieke zijde. Ruimte voor boeren was ook uitgenodigd als spreker. Met behulp van een PowerPoint hebben we uitgelegd wat we tot nu toe hebben gedaan en waar we momenteel mee bezig zijn. We appreciëren het dat zij ons hiervoor hebben gevraagd.

Klik hier voor de PowerPoint.
Klik hier voor de bijhorende tekst.
Klik hier voor de foto’s.

 

 

 

Via deze link kan je het decreet lezen: Belgisch Staatsblad Decreet

 1. Janssen Chretien

  De WBE Maaslandia wil jullie veel succes wensen en hoopt dat jullie mogen doorwegen op de besluitvorming.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: