Voorbeeld

Ik ben een melkveehouder en op 12 februari 2014 heb ik voor de eerste keer gehoord over emissie uitstoot en de invloed hiervan op de omliggende habitat. Toen ik vernam dat het decreet betreffende de IHD’s op de valreep voor de verkiezingen goedgekeurd was, besefte ik dadelijk dat dit zwaar ging worden. Op het overzicht van onze gronden had ik namelijk al gezien dat ze mij goed bedeeld hadden en 70% van mijn grond hadden ingekleurd als habitat, allemaal gelegen rond mijn bedrijf. Dit is Landschappelijk Waardevol Agrarisch gebied. We wilden zo snel mogelijk duidelijkheid maar konden die nergens krijgen. We hebben dan besloten op eigen kosten bij de SBB een Milieunota verzuring en vermesting te laten uitvoeren. Het resultaat was naar verwachting. We liggen boven >50% invloed op de omliggende habitatgebieden. Ondertussen hadden we de website van geopunt.be gevonden. Hier kan je je adres intikken en duidelijk de afbakeningen van de habitatgebieden in terug vinden. We zagen dat het gebied tot zelfs over de helft van onze stal ingekleurd was. In 1990 ben ik hier als jonge landbouwer begonnen op het bedrijf van mijn ouders.

 

Mijn jongste zoon gaat naar de landbouwschool en wil graag als vierde generatie hier verder boeren. Een bedrijf dat hier al van 1760 actief is. In 1992, 2 jaar nadat ik begonnen ben, heeft men mijn bedrijf al gehypothekeerd zonder dat we het wisten. In de loop der jaren hebben wij, mijn vrouw en ik, het bedrijf verder uitgebouwd en in 2009 hebben we een opnieuw een vergunning gekregen voor 20 jaar. ANB heeft na aanvraag in dit dossier geen advies gegeven en er werd dus vanuit gegaan dat de gevraagde exploitatie geen overdreven nadelige gevolgen heeft op de omliggende gebieden. Dit is 5 jaar geleden. In 2010 hebben we nog een bouwvergunning gekregen om de melkveestal uit te breiden door verplaatsing van dieren binnen de milieuvergunning. Juli 2014, hebben we nog een vergunning gekregen voor een vaste mestopslag en een mestsilo. Ons bedrijf staat volledig klaar voor de opvolging op gebied van vergunning, dierplaatsen en mestopslag. Op 3 oktober 2014 werd hier een volledige streep doorgetrokken toen de PAS-brief in de bus viel en we in de rode categorie vielen. Op die dag viel de toekomstdroom van ons en onze zoon in duigen.

Onze vergunning verloopt in 2029, ik ben dan 61 jaar.

 

Op onderstaande afbeelding zie je hoe drastisch de habitatgebieden zijn ingekleurd.  Op de foto links zie je ven-gebied afgebakend. Op de foto rechts zie je de afbakening van het habitat.

Foto's bedrijf

 

In september 2015 heeft men een eerste inkrimping van de zoekzones uitgevoerd. We hebben een nieuwe berekening laten uitvoeren van onze impactscore op de nieuwe zoekzones en zijn gedaald tot in de oranje categorie. Dit lijkt zeer positief maar bij het bekijken van de bijgevoegde plannen zien we dat de zoekzones rond ons bedrijf gebleven zijn. Er zijn wel zoekzones verdwenen, maar op een heel versnipperde manier. Er werd ons beloofd dat er maximaal rekening gehouden ging worden met de socio-economische impact op de nabijgelegen landbouwbedrijven, maar dit is naar onze mening totaal niet gebeurd. Op het onderstaande plan kan je de nieuwe zoekzones zien rond ons bedrijf met daarover de pluim van stikstofuitstoot afkomstig van ons bedrijf. We stellen vast dat de pluim volledig over eigen gronden met eigen gewassen valt in landbouwgebied. Het is toch absurd dat wij in de oranje categorie handenvol geld gaan moeten uitgeven voor ammoniakreductie wanneer de ammoniak afkomstig van ons bedrijf volledig op eigen landbouwgrond valt, waar wij de voeders voor onze dieren telen en bemesten.

Zoekzone 2015 alleen

 

Met de beslissing van de Vlaamse regering van 30 november 2016 hoeven wij als oranje bedrijf geen reductie van onze emissie uitstoot van 30% te realiseren bij een hervergunning indien wij onze vergunde emissie uitstoot niet overschrijden. Dit is een stap in de goede richting maar  de enige juiste oplossing is dat de zoekzones rond de bestaande bedrijven verdwijnen zodat wij, na nu al 2.5 jaar onzekerheid,  terug toekomstperspectief hebben voor ons bedrijf en onze zoon. Het is dan ook van het grootste belang dat wij gebruik maken van het openbaar onderzoek dat gaat gehouden worden wanneer de SBZ definitief afgebakend zullen zijn. Dit is een recht dat wij verworven hebben dankzij de procedure van Ruimte voor boeren bij het Grondwettelijk Hof. Een kans op verdediging die ons niet gegeven is geworden bij de eerste afbakening van de habitatgebieden in 1992.

 

Hier kan u nog getuigenissen lezen van getroffen bedrijven:
– verschenen in De Standaard op 6 december 2014: Veehoudersechtpaar getuigt_De standaard
– verschenen in de GvA en het Nieuwsblad op 22 december 2014: Splinternieuwe hypermoderne kippenstal moet verdwijnen (Ravels) – Gazet van Antwerpen
– verschenen in Het Laatste Nieuws op 6 januari 2015: Ze laten ons doodbloeden_ _ HLN Staden

%d bloggers liken dit: