Petitie

5 juni 2015 hebben we 5 000 petities overhandigd aan onze minister van Landbouw Joke Schauvliege. Wij danken iedereen die ons gesteund heeft!

 

Beste boeren, collega’s uit de randsectoren, burgers en sympathisanten

 

Wij actiegroep “Ruimte voor boeren” komen op voor de rechten van de boeren die getroffen worden door de gevolgen van het IHD en PAS beleid. Via deze weg willen wij de aandacht bekomen van de beleidsmakers die dit ingrijpend beleid vorm geven.

Nadat er in 1992 vanuit Europa speciale beschermingszone (SBZ) werden aangeduid heeft men nu in deze gebieden, zonder enige vorm van inspraak, zoekzones ingekleurd waar bijkomende natuur moet gecreëerd worden. De Vlaamse regering heeft hiervoor in april 2014 een decreet goedgekeurd. Dit decreet, dat loopt tot 2050, omvat instandhoudingsdoelstellingen (IHD) waaronder ook het Natura 2000 project. Het is zeer ruim en streng opgevat en gaat veel verder dan de betrokken gebieden zelf. Via de programmatische aanpak stikstof (PAS) wordt de veehouderij in of rond zo’n zoekzone beperkt of onmogelijk gemaakt. Bedrijfsverplaatsing is enkel in theorie een optie, door de beperkte open ruimte in Vlaanderen en het veelvuldig voorkomen van SBZ.  De getroffen landbouwers staan nu letterlijk met de rug tegen de muur…

Onbegrijpelijk!

Onze sector voldoet aan alle strenge Europese en Vlaamse regelgeving. Wij landbouwers werken al jaren in harmonie en met respect voor onze natuur en omgeving en hebben de laatste decennia grote vooruitgang geboekt op het reduceren van fijn stof, ammoniak en andere broeikasgassen. Ondanks deze inspanningen wordt landbouwgrond al te vaak als pasmunt gebruikt bij uitbreiding voor gelijk welke sector. Is het niet rechtstreeks dan wel onrechtstreeks als natuurcompensatie. Als actiegroep zullen we niet aanvaarden dat door dit beleid gezonde, volwaardige bedrijven gestigmatiseerd en gediscrimineerd worden puur omwille van hun ligging. Onze open ruimte hebben we nodig voor het produceren van gezond en kwaliteitsvol voedsel.

Het is van het grootste belang dat we nu solidair zijn met deze zwaar getroffen landbouwbedrijven. We mogen hen, en hun gezinnen, niet in de kou laten staan.

Wij willen met deze petitie duidelijk maken dat het beleid dat momenteel gevoerd wordt niet gedragen wordt door de landbouwsector en de hele agro-voedingsindustrie. Wij willen de Vlaamse regering verzoeken hun beleid grondig te herzien. Onder mediabelangstelling worden alle handtekeningen symbolisch overhandigd aan de Vlaamse minister van omgeving, natuur en landbouw.

 1. Beste

  Waarom moet de boer er altijd onder lijden. Als het zo door gaat kunnen wij onze droom en toekomst niet waarmaken .

  Like

 2. bart jochems

  dromen… realiseren… ambitie om verder te gaan…. realiseren… dromen van een volgende generatie….al het harde werk voor niets door respectloos natuurterrorisme?

  groeten bart

  Like

 3. Katleen Toetenel

  Dikwijls een levenswerk van generaties met een droom om dit door te geven .Gezondheid,geluk,motivatie,werklust,…heeft dan geen belang meer,hoe goed je het ook doet .Men word dan gewoon bestolen van een onbetaalbaar levenswerk!Waanzin!

  Like

 4. Vind het jammer dat de mensen niet inzien dat we de landbouw nodig hebben. En aangezien alle normen en wetten hier zo streng zijn heb ik liever mijn voedsel van de landbouw van bij ons dan van in god mag weten welk land. Een land waar medicijnen, pesticiden, enz nog niet verboden zijn die schadelijk zijn voor mens (en dus ook voor de natuur) . Laat ons dan nog niet spreken van wat als er opeens een invoer verbod komt van die landen. Ik wil niet hebben dat mijn kinderen honger kunnen hebben. De landbouw moet blijven en bij ons blijven. Respect voor de landbouwers die dag in dag uit zwoegen om ons lekker eten te geven.

  Like

 5. Er moet een meer aanvaardbaar evenwicht komen tussen economie en ecologie. Dit is perfect mogelijk zonder het levenswerk van iemand te ondermijnen. Streven naar natuurbehoud ten koste van een primaire sector kan nooit de bedoeling zijn. Een duurzame landbouw met respect voor natuurbehoud is de boodschap. Hier wordt iedereen beter van. Een gezond boerenverstand kan hierbij verhelderend zijn.

  Like

 6. Eddy Van Buggenhout, oud-secreatris actiecomité Zanderover Bree

  De landbouw is al een eeuwigheid het slachtoffer van het gemanipuleer van de traditionele machthebbers. De eerste rake klap werd uitgedeeld door een levensvreemde kerkelijke bureaucratie, geassisteerd door de klasse van de grootgrondbezitters, die niet begreep dat de democratisering van de samenleving onvermijdelijk was geworden. Om het electoraal verlies aan socialisten en liberalen te compenseren in de grote steden moesten er dan maar kiezers fysiek worden bijgemaakt op het platteland.Gevolg: een forse bevolkingsgroei en verstedelijking. Geboortebeperking was des duivels, een ruimtelijk tekort/chaos voor landbouw en natuur was dat voor die kortzichtige machthebbers schijnbaar niet.

  Maar daar bleef het niet bij. De wilde immigratie van de laatste dertig jaar gaf de genadeslag.

  Like

 7. Het is dankzij de boeren dat wij loonwerkers kunnen leven en kunnen voort bestaan maar het is zeker dankzij de boeren dat de MENSEN kunnen leven. Alles wat we van etenswaren in de winkels kunnen kopen dat komt van of via de boeren. Komt er geen mest op het land dan groeit er ook geen enkele teelt op het land en daar begint alles.
  Natuur moet er zijn en moet ook behouden worden maar de natuur vult de winkelrekken niet, de boeren wel.

  Alles wordt zo gecontroleerd en moet aan alle normen voldoen vooraleer het mag worden geconsumeerd … Wat gaan ze dan doen, alles importeren uit andere landen waar minder of zelfs geen controle is ?! Wat zin heeft het dan nog dat wij met ons allen aan al die reglementeringen willen voldoen en er zoveel geld en energie insteken ?!
  In andere landen hebben ze hier toch ook mee te maken …. Maar natuurlijk komt die lucht niet in België dankzij de landgrenzen (dheu)!!

  Aan alle getroffen families veel sterkte en laat ons hopen dat er toch nog ergens een paar nuchtere mensen zijn die iets kunnen betekenen voor ons allemaal.

  Like

 8. Spierings A. sr.

  Het is natuurlijk zo met de burokraten dat ze op een gegeven moment alles om zeep helpen, zo gauw als er ambtenarij aan te pas komt gaat het gewoon naar de knoppen!!!! Kijk maar eens goed naar alle al verdwenen branches. Het is te DUUR te DOM en geen ENKEL verstand van
  geld verdienen en/of profeit creëren. Straks kunnen we met z’n allen naar het OCMW

  Like

 9. Guido Haemers

  Ik vrees, en ben er ook van overtuigd dat die slimme ( dat denken ze toch va n zichzelf ) mensen de boeren te min vinden om er rekening mee te houden . Deze kerels vergeten dat de wereld niet kan draaien met enkel ingenieurs ,luchtverkeersleiders en meer van dat. Er zijn nog mensen nodig die werken ,waarmee ik zeker niet wil zeggen dat boeren dom zijn . ik zie een laborant nog geen boerderij runnen of stel je voor dat een bureaumanneke tijdens een herfststorm zijn koeien uit een onder lopende wei moet gaan redden . Helaas worden boeren dikwijls minachtend bekeken .

  Like

 10. Aerden Geert

  Een hart voor de boerenstiel , go for iT ! Iedere dag zit boordevol lekkere dingen die jullie produceren waar we onze kost mee kunnen verdienen zoals onze lekkere frieten van bij ons . Groeten uit Neerglabbeek van Frituur Geert !!!!

  Like

 11. VAN EIJGEN JAN

  Jammer dat ONZE beleidsmensen ZO voor zichzelf bezig zijn en daarvoor de natuur en het milieu op een onrechtmatige manier gebruiken. Met geld van alle belastingbetalers worden de natuurgebieden ten nadele van de landbouw uitgebreid, aangelegd en onderhouden op zelfs onkundige wijze. Door de land- en tuinbouw wordt de natuur automatisch behouden en onderhouden en hier kan in overleg met de overheid voor de nodige reglementeringen gezorgd worden, zonder dat er land- en tuinbouwgrond wordt opgeofferd. Doordat de natuurgebieden worden uitgebreid komen daardoor een aantal landbouwbedrijven tegen die gebieden aan en dienen dan tenonrechte te wijken.(alhoewel ze reeds altijd daar gelegen hebben en uitgebaat zijn) Niet te begrijpen!

  Like

 12. Van Looveren

  De groene jongens moesten eens weten hoeveel natuur er nu verloren gaat door de boeren die naast de natuurgebieden al generaties lang hun bedrijf uitbaten uit te spelen tegen deze door boeren gecrieerde natuur!

  Like

 13. Mertens René

  Er zijn te veel domme mannen en vrouwen die macht hebben.
  En wat kent Schauvliege nu van landbouw en natuur ? Niks maar dan ook helemaal niks.
  En wat te denken over een Essers en Ford in Lommel die samen zo maar eens een 22 ha bos mogen kappen om groter te worden.
  Essers om pillekes op te slaan die we niet nodig hebben, en Ford om zijn auto’s te testen.
  Die miserie van Essers en Ford hebben we niet nodig, maar landbouw wel.
  Natuur, industrie en politiek gaan helemaal niet samen. Natuur delft altijd het onderspit.
  Natuur is een ding geworden, waar veel geld mee gemoeid is, en dat is gevaarlijk.
  Landbouw is ook natuur alhoewel ge u soms de vraag stelt waar boeren in godsnaam mee bezig zijn.

  Like

 14. Wat is het volgende?! Wat is de zin van dit alles? Als dit allemaal kan, dan kunnen ze alles verplichten, afpakken, inpalmen, opeisen,… Ze kunnen net zo goed zeggen dat je morgen enkel nog met een elektrische auto mag rijden. Die andere auto is dan geen probleem, je mag hem gerust houden, hij wordt niet afgepakt (je mag er wel niet mee rijden).
  Als ze niet oppassen wordt iedereen TEGEN natuur; is het dit wat ze willen? Wie wil er nog een boom planten als je nooit nog mag kappen?!

  Like

 15. roland celie

  Uit boer en tuinder nr. 18 lees ik vandaag op pagina 3, RONDETAFEL LANDBOUW, dat Piet Vanthemsche een voorbeeld gaf van het overlegplatform Zandig Vlaanderen West er 56 ambtenaren — 17 vertegenwoordigers van natuurbeheerders — en amper 4 VERTEGENWOORDIGERS VAN DE LANDBOUW in die bijeenkomst waren .

  Zo gaat het nooit goed komen, als er 4 mensen moeten opboksen tegen 17 van het groen en 56 ambtenaren, die misschien niet weten waar het allemaal om gaat !!!!

  Weten de mensen wel hoeveel mensen er tewerk gesteld worden door de landbouw ?
  Al die machines…al die producten die verwerkt moeten worden en van de landbouw komen …en al dat goed eten dat door die “labels” zo veilig zijn … nee …dan gaan ze van andere landen importeren ….waar het zo nauw niet steekt…qua kwaliteit … en dan allemaal die vervoerkosten en vervuiling van de lucht….

  IK WEET HET SOMS NIET MEER, … IS ER NOG TOEKOMST VOOR DE BELGISCHE LANDBOUW ??????

  Like

 16. Ik woon midden tussen de boeren! Een leven hebben ze niet of je kan zeggen: van ’s morgens tot ’s avonds keihard werken.
  vakantie kennen ze en hebben ze niet! Ze weten zelfs niet eens wat ze missen.
  Schuldenvrij kennen ze niet! ze beginnen al van jonge mens met schulden en grote schulden om mee te kunnen.
  Wat kennen ze wel: slapeloze nachten van vermoeidheid, van schulden, van angsten door al die onzekerheid, door al die nieuwe plannetjes van steeds weer nieuwe aan de macht die maar regels verzinnen om indruk te maken maar aan de boeren echt denken? NEEN! Scoren moeten ze zelf, en dat dit ten koste gaat van de andere, keihard werkende mensen die niets anders kennen en maar alles doen voor ons zodat wij aan vlees, groenten, eieren en al wat ermee gemaakt kan worden kunnen kopen in de winkels. Ik blijf als burger tussen deze boeren wonen, mensen met een gouden hart, beste bedoelingen en nog uit het juiste hout gesneden: keiharde werkers!!! Wie hier meewerkt aan broodroof, mensen ziek maakt mag van mij part zelf wakker liggen. Spreek ook eens met de mensen waar jullie alles van af aan’t pakken zijn. Leef tussen je volk ipv boven je volk. Luister naar ze ipv IK VIND EN zo wil ik het!!! fout bezig en ik steun deze lieve mensen allemaal!!!

  Like

 17. Spierings A. sr.

  Het is niet meer en niet minder!!!! De spijker op z’n kop!!!! Maar het is niet alleen voor de boeren, uit PURE HEBZUCHT vernielen ze ALLE branches waar ze GRIP op kunnen krijgen met hun niet ter zake doende regeltjes!!!!!! We zijn met z’n allen dank zij dat systeem driftig op retour!!!! ‘T enige wat telt is ZAKKEN vullen over de rug van het uitstervend ras, de goedwillende en harde werkers!!!!

  Like

 18. Spierings A. sr.

  Beste Roland, Je kunt gerust stellen: IS ER NOG TOEKOMST voor EUROPA met deze REGELNEVEN politiek????

  We gaan met z’n allen TERUG naar af en worden een ontwikkelingslandje!!!!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: